Konečný užívateľ výhod

Vážení klienti! Dovoľujeme si Vás informovať, že od 01.11.2018 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, podľa ktorej právnické osoby zapísané v obchodnom registri sú povinné zapísať do obchodného registra všetkých konečných užívateľov výhod. Konečným užívateľom výhod u právnickej osoby je fyzická osoba, ktorá: má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach …