Legislatívne opatrenia v oblasti FINANCIÍ

Ponúkame Vám prehľad legislatívnych opatrení v oblasti FINANCIÍ  ako boli prijaté zákonom č. 67/2020 Z.z., o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti rozšírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s účinnosťou od 04.04.2020.

Pojmom „krízová situácia“ sa označuje „mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19“.

Pojmom „obdobie pandémie“ sa označuje „obdobie od 12.03.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu”.

Zoznam si môžete vytlačiť tu: 1. strana a 2. strana. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Jednotlivé opatrenia v tomto zozname nie sú uvádzané v celom rozsahu ani v záväznom znení. Zoznam je určený výlučne na informatívne účely. Tento zoznam nie je poskytnutý ako právne poradenstvo.

 

You may also like...

Popular Posts