Zoznam Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných po 22.03.2020 a účinných ku dňu 29.03.2020

Ponúkame Vám prehľad Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných po 22.03.2020 a účinných ku dňu 29.03.2020 Uvedený zoznam si môžete vytlačiť tu:  strana 1 a strana 2

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Jednotlivé opatrenia v tomto zozname nie sú uvádzané v celom rozsahu ani v záväznom znení. Zoznam je určený výlučne na informatívne účely. Tento zoznam nie je poskytnutý ako právne poradenstvo.

 

You may also like...

Popular Posts