Pracovné zaradenie:         Advokátsky koncipient
Vzdelanie:                           Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, SR
                                              Národná letecká univerzita v Kijeve, Ukrajina
Členstvo:                            Slovenská advokátska komora
Jazykové znalosti:             Slovenský, anglický, ruský, ukrajinský jazyk

V advokátskej kancelárii G&G IURISCONSULTI s.r.o. pôsobí od roku 2015.

Vo svojej odbornej praxi sa zameriava na záležitosti z občianskeho a obchodného práva.

Osobitne sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti pracovného práva a cudzineckého práva.