Pracovné zaradenie:          Advokátsky koncipient
Vzdelanie:                            Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, SR a                                                             Národnej leteckej univerzity v Kijeve, Ukrajina
Členstvo:                              Slovenská advokátska komora
Jazykové znalosti:               Slovenský, anglický, ruský, ukrajinský jazyk

V advokátskej kancelárii G&G IURISCONSULTI s.r.o. pôsobí od roku 2015.

Vo svojej odbornej praxi sa zameriava na záležitosti z občianskeho a obchodného práva.

Osobitne sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti pracovného práva a cudzineckého práva.