Pracovné zaradenie:              Advokát
Vzdelanie:                                Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, SR
Členstvo:                                  Slovenská advokátska komora
Jazykové znalosti:                  Anglický jazyk, francúzsky jazyk

Má dlhoročné skúsenosti s legislatívnou úpravou finančného trhu, nakladania s cennými papiermi, so zakladaním a reorganizáciou obchodných spoločností vrátane tzv. európskych spoločností.

Poskytuje odborné poradenstvo pri obchodných transakciách vrátane cezhraničných transakcií a investícií v oblasti realít.

Jej špecializáciou je softvérové právo, internetové obchody (e-shop), právo duševného vlastníctva a ochrana osobných údajov.

Medzi jej klientov patria napr. kozmetické a farmaceutické spoločnosti, finanční sprostredkovatelia ako aj spoločnosti pôsobiace v automobilovom, mediálnom a zábavnom priemysle.