V oblasti právnych služieb pôsobíme od roku 2005.

Počas našej praxe sme si vytvorili rozsiahle skúsenosti a vybudovali stabilné zázemie pre našu činnosti. Vďaka tomu dokážeme prinášať kvalitné riešenia v právnych otázkach a prispôsobovať ich neustále sa meniacim životným podmienkam, podnikateľskému prostrediu a právnemu systému.

Jedným z našich cieľov je vždy ponúknuť najvyšší štandard našich služieb.

Svoju činnosť zameriavame na poskytovanie uceleného právneho poradenstva našim klientom, a to na najvyššej odbornej úrovni. Považujeme za dôležité vytvárať si s našimi klientmi dlhodobé partnerstvo, v ktorom je našou výhodou dôkladná znalosť podnikateľskej či inej činnosti, preferencií a cieľov našich klientov. Zároveň nám vzájomná úzka spolupráca umožňuje rozširovať si poznatky a zručnosti v oblastiach podľa potrieb klientov. Za dôveru, ktorú získavame od klientov, ponúkame právne riešenia „ušité na mieru“ ich problematike pri zohľadnení všetkých dostupných možností a ich požiadaviek.

Ponúkame odbornosť a flexibilitu.

Náš systém práce podporuje rozvoj samostatnej činnosti jednotlivých členov nášho tímu, avšak naše aktivity priebežne tímovo konzultujeme. V prípadoch vyžadujúcich odbornosť z iných profesií máme externú sieť vysokokvalifikovaných konzultantov s dlhoročnými skúsenosťami. Preto sme schopní flexibilne prispôsobiť spôsob našej činnosti tak, aby sme dokázali poskytnúť právne poradenstvo pre individuálny problém ako aj pre komplexné právne otázky (akvizície, fúzie, developerské projekty a i.) podľa očakávaní klientov.

Neustále vyhľadávame nové príležitosti ako aj výzvy pre našu činnosť.

Dokážeme efektívne riešiť zložité právne prípady a obhajovať oprávnené záujmy našich klientov. Vieme klientom ponúknuť informácie potrebné pre ich rozhodovanie, identifikovať možné riziká a navrhnúť opatrenia na ich obmedzenie či zmiernenie. Aktívne klientom prinášame riešenia vhodné nielen krátkodobo či zamerané jednostranne. Našim cieľom je ponúknuť klientom komplexné právne odporúčania vhodné pre ich aktuálnu situáciu pri zohľadnení očakávaných trendov.