Základné informácie

Doména www.iurisconsulti.sk  (ďalej len “webstránka“) je registrovanou internetovou adresou spoločnosti G&G IURISCONSULTI s.r.o., advokátskej kancelárie so sídlom Šoltésovej 32, SK-81108 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 941 413 registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 36505/B.

Osobné údaje o užívateľoch webstránky

G&G IURISCONSULTI s.r.o. plne rešpektuje súkromie a osobné údaje užívateľov webstránky, a preto aktívne nesleduje správanie užívateľov webstránky prostredníctvom cookies, Google Analytics ani iných obdobných analytických aplikácií ani nezbiera o užívateľoch webstránky ich osobné údaje.
Pri používaní internetu dochádza resp. môže dôjsť k spúšťaniu aplikácií (tzv. cookies, plugins, embeds) tretích strán, ktoré sú potrebné pre bezpečnosť a správne fungovanie internetovej siete, webstránky a prostredníctvom ktorých môžu tretie strany získavať aj určité informácie o užívateľoch webstránky. G&G IURISCONSULTI s.r.o. nemá žiadny prístup k údajom získavaných prostredníctvom takýchto aplikácií na webstránke.

Tretie strany

Zmluvným poskytovateľom webhostingových a emailových služieb pre webstránku je spoločnosť Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63270/B (ďalej ako „poskytovateľ“). Poskytovateľ je v pozícii sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR. Poskytovateľ spracúva osobné údaje o užívateľoch webstránky a emailovej adresy @iurisconsulti.sk v identickom rozsahu, v akom ich spracúva G&G IURISCONSULTI s.r.o.. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií nachádzajúcich sa na webstránke, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre G&G IURISCONSULTI s.r.o.. Podrobnosti o právach a povinnostiach poskytovateľa nájdete na odkaze https://www.websupport.sk/obchodne-podmienky a na internetovej stránke https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Informácie podľa GDPR

V prípade otázok týkajúcich sa spracovávania osobných údajov spoločnosťou G&G IURISCONSULTI s.r.o. na webstránke kontaktujte spoločnosť emailom na adrese: gdpr@iurisconsulti.sk.