Pracovné zaradenie:                 Advokát
Vzdelanie:                                   Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, SR
Členstvo:                                     Slovenská advokátska komora
Jazykové znalosti:                      Anglický,  ruský jazyk

Uplatňuje svoje odborné skúsenosti v oblasti obchodného a záväzkového práva,  práva obchodných spoločností, občianskeho práva vrátane sporovej agendy,  práva duševného vlastníctva, pracovného práva, stavebného práva, finančného práva, správneho práva a regulácie liekov a zdravotníckych zariadení.

Zaoberá sa poskytovaním odborného poradenstva a kompletného právneho servisu pri fúziách spoločností vrátane cezhraničných fúzií a pri transakciách s nehnuteľnosťami.

Medzi jej klientov patria napr. spoločnosti pôsobiace v oblasti výroby a distribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok, spoločnosti poskytujúce lekárenskú starostlivosť, zasielateľstvo, stavebné spoločnosti a podnikateľské subjekty realitného trhu.

Zastupuje klientov pri medzinárodných akvizíciách spoločností, napr. z oblasti stavebníctva a výroby stavebných materiálov. Úspešne poskytuje právne poradenstvo klientom pri pozemkových úpravách.

Popri advokátskej činnosti poskytuje aj služby oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.