Legislatívne opatrenia v oblasti ZAMESTNANOSTI – aktualizované 4.4.2020 !!!

Ponúkame Vám prehľad legislatívnych opatrení v oblasti PRACOVNÉHO PRÁVA A  SOCIÁLNYCH DÁVOK ako boli prijaté zákonom č. 63/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 27.03.2020.

Zoznam si môžete vytlačiť tu

Informácie sme doplnili o novelu Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov, ako boli prijaté zákonom č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 04.04.2020.

Nový zoznam si môžete vytlačiť tu

Pojmom „krízová situácia“ sa označuje „mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19“.

Pojmom „obdobie pandémie“ sa označuje „obdobie od 12.03.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu”.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Jednotlivé opatrenia v zoznamoch nie sú uvádzané v celom rozsahu ani v záväznom znení. Zoznam je určený výlučne na informatívne účely. Tento zoznam nie je poskytnutý ako právne poradenstvo.

You may also like...

Popular Posts