Zoznam legislatívnych opatrení účinných ku dňu 23.03.2020

Ponúkame Vám prehľad legislatívnych opatrení platných v Slovenskej republike účinných ku dňu 23.03.2020

Zoznam si môžete vytlačiť  tu:  strana 1 a strana 2

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Jednotlivé opatrenia v tomto zozname nie sú uvádzané v celom rozsahu ani v záväznom znení. Zoznam je určený výlučne na informatívne účely. Tento zoznam nie je poskytnutý ako právne poradenstvo.

You may also like...

Popular Posts