Legislatívne opatrenia v oblasti JUSTÍCIE A SÚKROMNÉHO PRÁVA

Ponúkame Vám prehľad legislatívnych opatrení v oblasti JUSTÍCIE a voči fyzickým a právnickým osobám ako boli prijaté zákonom č. 62/2020 Z.z. o niektorých  mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii s účinnosťou od 27.03.2020.

Zoznam si môžete vytlačiť tu

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Jednotlivé opatrenia v tomto zozname nie sú uvádzané v celom rozsahu ani v záväznom znení. Zoznam je určený výlučne na informatívne účely. Tento zoznam nie je poskytnutý ako právne poradenstvo.

 

You may also like...

Popular Posts